Foto: Louise Hedberg

Vi firar gudstjänst - men på ett lite annorlunda sätt

Nyhet Publicerad Ändrad

I ett samhälle där tillvaron är allt annat än som vanligt (som nu under coronakrisen) finns en trygghet i att vissa saker inte upphör. Gudstjänsten är en sådan sak. Kyrkan fortsätter fira gudstjänst oavsett om församlingen kan närvara eller inte. Här berättar domprost Harald Cohén lite om varför vi firar gudstjänst i alla kyrkor i påsk.

– Gudstjänsten bär budskapet om hopp till oss. Att Gud bär allt, det bra såväl som det dåliga. Gudstjänsten bygger gemenskap och ger oss kraft att gå vidare, säger domprost Harald Cohén.
Riktlinjerna om att samla max 50 personer har inte varit svåra att följa eftersom färre kommer till kyrkornas gudstjänster. Kyrkorummen är dessutom stora så det finns gott om plats att sitta på behörigt avstånd till varandra. Harald Cohén förklarar att det trots allt är viktigt att gudstjänster firas.

– Vi firar gudstjänst både för de som är där och för alla dem som nu inte kan närvara. I gudstjänsten inkluderas vi alla oavsett om vi är där på plats i kyrkan, via internet eller tv, eller bara med genom våra innersta tankar, säger han.

Under påsken kommer gudstjänsterna att firas som planerat med få undantag. Med den skillnaden att vi ser till att reglerna för antal människor i lokalen, för hygien och avstånd hålls. Inget kyrkkaffe serveras inomhus.
 

Gudstjänster på tv och nätet och filmer på Facebook

 Det är just nu många av de äldre församlingsborna som inte kan lämna hemmet. Men för att de ändå ska kunna delta direktsänds gudstjänsten från Karlstads domkyrka på webb-TV och radio. Den går också att se i efterhand på Glimt TV och på hemsidan.
– Många kyrkor i landet sänder sina gudstjänster nu. Och våra kyrkor i Karlstad lägger ut hälsningar på Facebook. Även om vi inte rent geografiskt kan vara på samma plats just nu kan vi genom sändningarna ändå känna gemenskap, säger Harald.

Få personer som kommer

 Kyrkorna kommer att fortsätta vara öppna så länge som möjligt. Kyrkorummet är en plats för tröst, eftertanke och bön och det är sällan mer än en eller två personer där samtidigt.
– Att tända ett ljus och sitta ner en stund i stillheten är inte komplicerat. För många är kyrkan en trygg plats där man kan landa och känna efter. Vissa känner sig närmare Gud för att man har korset att titta på. Andra gillar tystnaden. Oavsett anledning är man välkommen. Men stanna hemma och ta hand om dig om du är sjuk, säger Harald Cohén.

Slutligen: Tänk på att ändringar kan förekomma på grund av sjukdom eller ändrade
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.