Foto: Pixabay

Verksamheten i Karlstads pastorat tar en paus

Nyhet Publicerad Ändrad

Coronarestriktionerna gör att alla verksamheter förutom dop, vigslar och begravningar tar en paus. Du kan dock följa våra digitala gudstjänster här via hemsidan.

Karlstads pastorat har tagit beslutet att pausa alla verksamheter. Med verksamhet menas exempelvis öppna förskolan, frukost, träffar och liknande. Gudstjänster, dop, vigslar och begravningar kommer att genomföras med max 8 personer på plats (inkl. personal). Lokaler för dopkalas eller minnesstunder är inte tillgängliga. 

Kontakta expeditionen på 054-14 14 00, karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se  om du har några funderingar kring vad detta innebär för just dig. 

Karlstads pastorat följer utvecklingen noga och följer Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer. Håll utkik på vår webb och i våra sociala medier för fortlöpande information.