Foto: Sandra Albertus

Uppenbarelsens kapell

Nyhet Publicerad Ändrad

Triptyken, den tredelade altartavlan kom till vid renoveringen 1998.

Triptyken, den tredelade altartavlan är målad av Kjellaug Nordsjö. Motiven är berättelser ur Nya testamentet, ur evangelierna, valda av förre domprosten Harry Nyberg. Altartavlan är målad enligt den ortodoxa traditionen och bilderna kallas ikoner. Ordet ikon betyder helt enkelt bild. I mitten ser vi den uppståndne Jesus innesluten i en stor gloria, en så kallad mandorla, med ärkeänglarna Gabriel och Mikael på varsin sida om honom. På själva altarbordet står Jesusbönen skriven, Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Uppenbarelsens kapell kom till 1998 när kyrkan renoverades.
Ett mindre kapell som detta skapar möjligheter både för enskild andakt och för mindre veckomässor och andakter. Dessa är en viktig del av veckorytmen och pulsen i Domkyrkans liv.