Foto: Louise Albrecht

Trädfällning på våra kyrkogårdar

Nyhet Publicerad Ändrad

Under förra året utarbetades trädvårdsplaner för kyrkogårdarna i Karlstads pastorat. Alla träd inventerades för att identifiera skador, sjukdomar och andra problem. Allt sammanställdes till en åtgärdsplan för att förvalta trädbeståndet på kyrkogårdarna både på kort och lång sikt.

Vid inventeringarna konstaterades att vi har problem med svampangrepp på många träd. Några träd har också skador såsom fläk- och stamskador. De träd med allvarligare angrepp och skador kommer tas bort för att inte utgöra en risk i miljön och för att hindra ytterligare smittspridning av sjukdomar.

Foto: Louise Albrecht

Åtgärderna med trädfällning är nu igång på kyrkogårdarna. Under arbetet försöker vi att minimera risken för skador på gravvårdar och utsmyckningar så långt det är möjligt.

När trädfällningarna är gjorda kommer återplantering att göras enligt plan. Det görs då med ett delvis annat växtsortiment som gör områdena ljusare och mer öppna än de varit under de senaste åren. 

Foto: Louise Albrecht