Tänk på när du besöker katedralen

Nyhet Publicerad

Nu i influensatider är det extra viktigt att vi visar hänsyn till och omsorg om varandra - både stora och små. Här kan du läsa några viktiga saker att tänka på när vi möts i Barnens katedral.

- Tvätta händerna ofta och noga

- Hosta eller nys i armvecket

- Undvik att handhälsa och kramas

- Stanna hemma om du/ni känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber med flera), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte.

När vi firar gudstjänst

 

- Vid nattvarden doppar prästen brödet i vinet och lämnar det sedan till dig.

En möjlighet som också lyfts fram är att ta emot enbart brödet. Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen.
Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds.