Foto: Sandra Albertus

Stolan

Nyhet Publicerad

"Följ mig" heter stolan från 1987

Stolan, är det långa band som präster har utanpå den vita långskjortan som kallas en alba eller röcklin. Stolan korsas över bröstet och hålls på plats av ett rep, cingulum. Stolan är en symbol för Jesus ok och att prästen hjälper till att bära världens bördor och följa Jesus.

I Barnens altarskåp finns stolor i fyra färger, rött, lila, grönt och vitt. Färgerna kallas liturgiska färger och de används efter kyrkoårets växlingar. Stolorna i barnens altarskåp är försedda med timglas, ballonger, en duva, ett hjärta, ax, fiskar, en krona och nattvardssymboler (Även diakoner kan bära stola).

 ”Följ mig” heter den vita stola som skänktes till Karlstads domkyrka i maj för 34 år sedan. Titeln är hämtad ur Lukasevangeliet 5:27-29.
Givaren, som också har komponerat och skapat stolan har skickat med en beskrivning.

Nederst finns en klocka med ett latinskt kors som vill föra tankarna till kyrkklockorna som varje söndag kallar till gudstjänst.

Timglaset påminner om tidens snabba flykt i våra liv, det röda hjärtat talar om kärlek och ankaret symboliserar den säkra grunden och hoppet. Det finns också ett grekiskt kors samt fem stjärnmönster som betecknar våra fem sinnen.

Stolan som är gjord i lin och ull skänktes 1987 av textilläraren Karin Häll-Stark, en konstnär som förlänat fler kyrkor runt om i Sverige med just stolor.