Stöd akuta insatser för befolkningen i Haiti

Nyhet Publicerad

Jordbävning, storm, skört säkerhetsläge. Människorna i Haiti behöver vårt stöd nu. Act Svenska kyrkan finns på plats.