Meny

Öppen och tillgänglig kyrka i kris

Svenska kyrkan, Karlstads pastorat fortsätter att vara tillgängligt och öppen för människor även om vissa delar av samhället stänger ner. Verksamheten sker dock på lite andra sätt. Daglig förbön i Domkyrkan, möjlighet till samtal och hjälp med att handla matvaror.

Många verksamheter i kyrkan tar nu paus på grund av coronaviruset. Men eftersom kyrkan har ett särskilt ansvar att finnas som stöd och hjälp i krissituationer ser vi över hur vi på bästa sätt kan vara kyrka ändå. 

- Våra församlingsbor ska möta en tillgänglig och öppen kyrka. Som trots det svåra kan gjuta mod och hopp i människors liv, säger domprost Harald Cohén. Våra kyrkor är öppna på de ordinarie öppettiderna så att de som vill, kan och inte känner sig sjuka är välkomna till kyrkan för ljuständning, en stunds stillhet eller någon att prata med.

gudstjänster i alla kyrkor

Vi håller noga koll på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om gudstjänsterna påverkas kommer det att synas tydligt i kalendern.

Förbön alla dagar i Domkyrkan

Dessutom startar från och med lördag "Förbön i kristider" i Domkyrkan, specialinsatta andakter med musik, förbön och ljuständning.
De sker dagligen tillsvidare.
Vardagar kl 12.00 och lördag och söndag kl 10.00.

 

Ring för samtalskontakt

Många människor kan dock just nu inte komma till kyrkan - kanske inte komma ut överhuvudtaget.
- Man är välkommen att ringa om man behöver någon att prata med och kanske känner oro. Ring då till vår expedition, 054-14 14 00, för att komma i kontakt med våra diakoner eller andra medarbetare, säger Harald Cohén.