Meny

Öppen och tillgänglig kyrka i kris

Svenska kyrkan, Karlstads pastorat fortsätter att vara tillgängligt och öppen för människor även om vissa delar av samhället stänger ner. Verksamheten sker dock på lite andra sätt. Daglig förbön i Domkyrkan, grillad korv, möjlighet till samtal och hjälp med att tända ljus på gravar.

Många verksamheter i kyrkan tar nu paus på grund av coronaviruset. Men eftersom kyrkan har ett särskilt ansvar att finnas som stöd och hjälp i krissituationer ser vi över hur vi på bästa sätt kan vara kyrka ändå. 

- Våra församlingsbor ska möta en tillgänglig och öppen kyrka. Som trots det svåra kan gjuta mod och hopp i människors liv, säger domprost Harald Cohén. Våra kyrkor är öppna på de ordinarie öppettiderna så att de som vill, kan och inte känner sig sjuka är välkomna till kyrkan för ljuständning, en stunds stillhet eller någon att prata med.

gudstjänster i alla kyrkor

Gudstjänsterna som är inplanerade under veckorna framöver kommer att genomföras som vanligt med en del mindre förändringar i planeringen. Vi håller noga koll på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om gudstjänsterna påverkas kommer det att synas tydligt i kalendern.

Förbön alla dagar i Domkyrkan

Dessutom startar från och med lördag "Förbön i kristider" i Domkyrkan, specialinsatta andakter med musik, förbön och ljuständning.
De sker dagligen fram till den sista april.
Vardagar kl 12.00 och lördag och söndag kl 10.00.

Grillen tänds utanför Domkyrkan

Från och med måndag 23 mars kommer det också att serveras grillad korv med bröd utanför Domkyrkan kl 12.00 alla vardagar i veckan. Det är tänkt som en mötesplats för alla som vill ha någon att prata med och något varmt i magen. Inte minst för ungdomarna som mister sina dagliga rutiner när fritidsaktiviteter och skolor stängs.

En av initiativtagarna till detta är Carina Haak, diakon i Norrstrands församling. Hon uppmanar alla till att tänka lite extra på barn och ungdomar som lever i dysfunktionella familjer och som nu får det ännu tuffare.

- Nu är risken stor för de som ska ha hemundervisning att de kan bli isolerade eller hamnar i en destruktiv miljö. Deras rutiner blir satta ur spel och skollunchen försvinner vilket i vissa fall faktiskt är det enda lagade målet mat som de får på en dag. För de hushåll som redan har det tufft eknomiskt blir det dessutom mer ansträngt nu när barnen inte får någon skollunch, säger Carina Haak.
Och fortsätter:
- Det är viktigt att vi lyssnar in våra ungdomar var vi än möter dem. Med korvgrillningen utanför Domkyrkan hoppas vi signalera att vi finns här för alla som behöver prata och ha lite lunch i magen.

Ring för samtalskontakt

Många människor kan dock just nu inte komma till kyrkan - kanske inte komma ut överhuvudtaget.
- Man är välkommen att ringa om man behöver någon att prata med och kanske känner oro. Ring då till vår expedition, 054-14 14 00, för att komma i kontakt med våra diakoner eller andra medarbetare, säger Harald Cohén. 

Hjälp med att tända gravljus

Som en särskild service till äldre personer som brukar gå till en anhörigs grav och tända ljus men nu inte kan det erbjuder sig pastoratet att gå dit och tända ljus åt dem. Också då kontaktar man expeditionen på 054-14 14 00 som tar emot uppgifter på vilken grav det gäller. Hjälpen är kostnadsfri men vi tar gärna emot frivillig gåva.

Karlstads pastorat följer självklart utvecklingen kring coronaviruset noga och planeringen kan behöva ändras utifrån förändrade omständigheter.