Öppen kyrka Alster

För egen andakt, ljuständning och ro i själen.

Vi kommer att hålla våra kyrkor öppna under vissa tider, då är Du välkommen att tända ljus och sitta ner i stillhet. Max 8 personer får vistas i kyrkan samtidigt.

Dagar och tider för Alsters kyrka fr. o. m. 23/11 - 16/12:

Måndagar och onsdagar kl. 15 - 17.

Lördag 5/12 kl. 10-12.

Söndagarna 6/12 och 20/12 kl. 11-13.

(Reservation för eventuella ändringar i restrektionsbestämmelserna.)

Välkommen!