Området närmast Domkyrkan förändras

Nyhet Publicerad

Under mitten av mars börjar de stora rhododendronbuskarna kring Domkyrkan att grävas bort. Anledningen är att det ska dräneras runt hela Domkyrkan. När det är klart kommer de fyra hörnen att istället få sittplatser, växter och träd.

Genom åren har buskarna kring Domkyrkan växt till sig mycket och blivit undanskymda platser där människor ibland uträttar sina behov samt slänger skräp.

- Det har också kommit till vår kännedom att människor kan uppleva en viss otrygghet när de går förbi platsen. Man känner att det kan gömma sig personer med grumliga avsikter i buskagen. Därför väljer vi att inte plantera buskarna igen, säger Claes Hellberg, fastighetsingenjör på Karlstads pastorat.
 
Omläggningen av planteringsytorna kring Domkyrkan kommer att ske successivt över ett par år. Det blir gräsmattor på ytorna och det planeras bland annat för fler sittplatser med bänkar som avgränsas med växtlighet utan att för den skull begränsa insyn. I förslaget finns bland annat prydnadskörsbär och pagodkornell som båda är blommande träd. Du kan se förslagsritningen här.

Frågor? Kontakta fastighetsingenjör claes.hellberg@svenskakyrkan.se, telefon: 054-14 14 54.