Nytt område för muslimska gravplatser på Nyeds kyrkogård i Molkom

Nyhet Publicerad

Nu finns det inte bara muslimska gravplatser på Ruds kyrkogård. Under våren 2022 har kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad färdigställt ett område på Nyeds kyrkogård i Molkom för muslimska gravplatser.

Fram tills idag har det endast funnits muslimska gravplatser på Ruds kyrkogård i Karlstad. För att säkerställa att vi i ett långsiktigt perspektiv kan tillhandahålla muslimska gravplatser, behöver vi ställa i ordning muslimska områden på andra kyrkogårdar inom pastoratet.

Området som nu öppnas på Nyeds kyrkogård är iordningställt för kistgravar och gravmarken har aldrig använts för gravsättning. Det nya muslimska området kv. 43 får ca 243 gravplatser.

Gravkvarteret ligger i en gräsyta, längs områdets norra och södra sida är lindalléer planterade. Längst i öster, i anslutning till parkeringsplatsen finns entrén som leder direkt in till kvarteret.

Gravarnas storlek är 1,20 m bredda och 3,00 m långa. Gravplatserna orienteras så de ligger riktade mot Mekka enligt muslimsk tradition.