Nyfiken på...

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen att upptäcka Karlstads domkyrka genom årets högtider och skeenden! Kyrkopedagog Sandra Albertus leder oss på vandringar bland symboliken och berättelserna i och kring Domkyrkan.

2024

Torsdag 2 maj kl. 16 Metaller?
I Domkyrkan finns vackra metaller från olika tider. OBS! Föranmälan: sandra.albertus@svenskakyrkan.se, 054-141960.

Torsdag 30 maj kl.16 Konsten i Församlingshuset?
I Domkyrkan församlingshus finns spännande målningar. Följ med på en rundvandring.

*

Torsdag 22 augusti kl. 16 Profeter i kyrkorummet 
Vilka bibliska profeter går att finna spår efter i Domkyrkan?

Torsdag 12 september kl. 16 Gåvor
Genom tiderna har många föremål skänkts. En del givare önskar vara 
anonyma eller är okända, medan andra är kända.

Torsdag 17 oktober kl. 16 Kyrkfönster
Följ med på en kyrkfönstervandring där bibelord och historik varvas med egna funderingar.

Torsdag 31 oktober kl. 16 Reformationen
Hur går det att se att Domkyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka och går det se spår av andra kristna trosinriktningar.

Torsdag 21 november kl. 16 Symboler
Vilka symboler finns i Domkyrkan och vad betyder de?

Torsdag 5 december kl.16 Kyrkklockor
Vilken roll har kyrkklockorna haft över tid? Vad står skrivet på dem?

Torsdag 19 december kl. 16 Karlstads historia med tornuppstigning
Besök Domkyrkans torn och kyrkorum och ta del av den historia som påverkat både kyrkan och samhället.
OBS! Föranmälan till Sandra Albertus 054-141960, sandra.albertus@svenskakyrkan.se

Välkommen till Domkyrkan!

Kontakt: Sandra Albertus 054-141960, sandra.albertus@svenskakyrkan.se