Foto: Sandra Albertus

Nummer 6

Några platser finns kvar att hitta ännu, vid biskopsbänken finns nummer sju.