Foto: Marie Lundström

Många ville ta farväl av Herrhagskyrkan

Nyhet Publicerad

Söndagen den 9 juni hölls den allra sista gudstjänsten i Herrhagskyrkan. Det kom drygt 200 personer till avskedsgudstjänsten som innehöll såväl vemod som tacksamhet och mycket sång och musik.

Festligt, sorgligt, trångt, trivsamt och vackert blev det när församlingen sa ett sista adjö till Herrhagskyrkan. Tre fantastiska körer förgyllde gudstjänsten: Motettsällskapets seniorkör under ledning av Anne-Maia Ehne, Sångföreningen Manhem under ledning av Erik Rynefors, Karlstads kammarkör under ledning av Anders Göranzon.

Präster var domprost Harald Cohén och Kristina Traulsen och Johan Husberg som är församlingsherdar. Johan som i många år arbetade som präst i Herrhagskyrkan hade ett samtal med diakoniassistent Anders Holz, också mångårig medarbetare, där de delade olika minnen kring kyrkan.

I och med denna gudstjänst blev kyrkan avsakraliserad, vilket betyder att byggnaden tas ur bruk som kyrka. Efter kyrkkaffet med tårta bar en procession av personer ett antal viktiga föremål ut från Herrhagskyrkan till Domkyrkan som en symbol för att församlingslivet nu kommer att fortsätta bland annat där.

 

Bakgrund:  

Försäljningen av Herrhagskyrkan ingår i Karlstads pastorats strategiska plan som syftar till att minska de årliga utgifterna med 10 miljoner fram till 2022. I planen, som antogs av kyrkofullmäktige i november 2018, ingår att avyttra flera byggnader och ta bort 13 tjänster.

Herhagskyrkan har köpts av Karlstads kommun som kommer att använda lokalerna i första hand för daglig verksamhet.