Foto: Sandra Albertus

Lillklockan

Nyhet Publicerad

Äldst och minst

”Efter Carlstads brand den 2 juli 1865 gaf jag det första tecknet från helgedomen. Omgjuten vid Carlstads Meck Verkstad af P Pettersson”.


Så står det på en av kyrkklockorna i Domkyrkans torn. Idag är klockan den minsta av kyrkans tre klockor med sina 1073 kg. Mellan åren 1866 och 1913 var den kyrkans mellanklocka, men efter en omgjutning av de två andra 1913, blev den lillklocka.

Lillklockan är inte bara minst, den är också äldst. Den göts av ihopsamlad klockmetall från branden 1865 och var den första som blev färdig den 21 januari 1866.

Klockans text är vald av vice pastor Johan Petter Höjer och kommer ur Jeremia 23:3: ”Jag skall hafva dem hem igen till deras hus, att de skola växa och förökas.”

   I Bibel 2000 blir samma text så här: Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig.

Varje söndag klockan 10.45 klingar lilla klockan ensam innan ett Bess-mollackord ringer samman till gudstjänst kl. 11. Just nu under pandemin ljuder lillklockans över Karlstad varje dag klockan 12. Vilken ton klingar lillklockan? Ett F.