"Låt alla barn få råd att idrotta"

Nyhet Publicerad Ändrad

Diakonerna i Karlstads pastorat stöter ofta på familjer som inte har råd att låta barnen vara med i en idrottsaktivitet. Pengarna ska räcka till mycket för familjer som exempelvis får försörjningsstöd. Här kan du se en film där Carina Haak läser debattartikeln hon har skrivit som vänder sig till socialministern och kulturministern.