Foto: Sandra Albertus

Lågan

Nyhet Publicerad

På centralaltaret brinner alltid ett ljus

På centralaltaret brinner ett ljus som har formen av en låga och liknar Karlstads stift. Vad symboliserar det?

Glasljusstaken var en gåva 1993 till minne av Uppsala möte 1593. Svenska kyrkan firade då 400-års jubileum av kyrkomötet. Till Uppsala möte den 25 februari 1593 sammankallade hertig Karl bland annat präster, biskopar, adel och rådmän. Karl ville förhindra att katolicismen skulle återinföras när rikets kung bekände sig till romersk-katolska kyrkan. Uppsala möte statsfäste slutgiltigt att reformationen i Sverige var över och att svenska kyrkan nu var evangelisk-luthersk.