Kyrknytt fyller 30 år

Nyhet Publicerad

För 30 år sedan landade det första numret av Svenska kyrkans tidning Kyrknytt i Karlstadsbornas brevlådor. Den uppskattade publikationen, som öppet och nyfiket speglar livsfrågor och tro, trycks numera i hela 195 000 exemplar och delas ut till alla hushåll i Värmland och Dalsland.

Det framgångsrika motorsportsparet Pernilla och Petter Solberg är några av dem läsarna möter i det färska numret med tema sårbarhet.


- Som vanligt försöker vi prata om det som finns under ytan. Att vara sårbar handlar inte om att lyckas eller misslyckas – utan om att förstå att båda delarna ingår i livet. Och här kan glädje, tacksamhet och andlighet vara till stor hjälp, säger Cecilia Hardestam, Kyrknytts redaktör och ansvarige utgivare.

På tidningssidorna har man genom åren kunnat läsa om exempelvis kärlek och hat, glädje och sorg, tro och tvivel utifrån ett existentiellt perspektiv.
Nu, i den världsomspännande hälsokrisen, blir allt fler medvetna om de eviga frågornas betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan.

- Många människor är med i Svenska kyrkan men har kanske besökt den främst i samband med dop, konfirmation, bröllop och begravning. Eftersom Svenska kyrkan vill vara en folkets kyrka känns det viktigt att försöka visa att kyrkan är så mycket mer. Och det är just vad Kyrknytt försöker göra, säger Cecilia Hardestam och fortsätter:

- Jag hoppas att Kyrknytt fungerar som ett stöd, väcker intresse och bidrar till att människor reflekterar kring hur man håller modet uppe i ovissheten. Och, givetvis, gärna också kontaktar Svenska kyrkan.

Årets första nummer ges ut måndagen den 15 mars, ett par veckor före påsk. Artiklarna kretsar kring det mod som krävs för att vara sårbar och, förutom motorsportsparet Solberg, delar forskare med sig av sina tankar kring den ökade oron i samhället och hur man trots allt kan leva en meningsfull tillvaro. Läsarna får också tips på hur man löser konflikter i vardagen på fredlig väg och får veta mer om hur årets corona-anpassade Livet värt att leva-satsning ser ut. Numret innehåller som vanligt även en krönika av biskop Sören Dalevi, denna gång om äktenskapsbryterskan, dessutom lyfts diakon Miriam Petterssons arbete med ensamkommande ungdomar.

Fakta: Kyrknytt
Kyrknytt är en tidning om livsfrågor och kristen tro. Den produceras av Svenska kyrkan Karlstads pastorat, och delas ut till alla hushåll i Karlstads stift (Värmland och Dalsland) med fyra nummer per år. Upplagan är 195 000 ex.