Foto: Sandra Albertus

Kulturarvsdag vid Metakapellet

Nyhet Publicerad

Vilka är människorna bakom Karlstads gatunamn? Möt några av de personer som har fått gator uppkallade efter sig i en kyrkogårdsvandring på Västra och Östra kyrkogården.

Lördag den 11 september kl. 13.00 – 14.30, samling utanför Metakapellet

Kontakt: Sandra Albertus 054-141960, sandra.albertus@svenskakyrkan.se