Foto: Karin Jardelid

Karlstads pastorat har inte lämnat adressuppgifter till privat gravskötselföretag

Nyhet Publicerad

Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstads pastorat har fått ett stort antal samtal från personer som fått erbjudandefakturor på gravstenstvätt från företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB. Vi vill förtydliga att vi inte har något med dessa utskick att göra och att vi inte gett ut adressuppgifter på gravrättsinnehavarna.

Många personer ringer just nu till Kyrkogårdsförvaltningen dels för att de är förvirrade över erbjudandet från företaget Gravskötsel & omvårdnad AB och fakturan som kom med den, dels för att de är upprörda över att företaget fått tag i adressuppgifter till dem som gravrättsinnehavare.
Vi får dessutom samtal från personer som inte ens har någon grav på de kyrkogårdar som nämns.
Vi tycker givetvis att detta är mycket tråkigt. Men vill samtidigt förtydliga att vi inte har lämnat ut adressuppgifterna.

Detta är vad som har hänt:

I januari 2019 fick Kyrkogårdsförvaltningen en förfrågan från en person som ville ha ut en förteckning över gravrättsinnehavare hos oss.

Enligt offentlighetsprincipen är vi bara skyldiga att lämna ut gravnummer och namn på gravrättsinnehavaren, inget mer, och det var vad som gjordes.

Företaget har brutit mot dataskyddsförordningen på i vart fall tre punkter:

- Använt fel uppgifter – De har ibland kopplat ihop namnet med fel adress.

- Använt gamla uppgifter – Uppgifterna begärdes ut för mer än två år sedan, de uppgifterna är orelevanta då gravrättsinnehavare har bytts ut.

- Uppgivit fel källa till var de fått uppgifterna från – De har skrivit på sin webbplats och i kommunikation med individer att de fått uppgifterna från Svenska kyrkan. Det stämmer inte. De har fått gravnummer och namn, inget mer. De andra uppgifterna har de fått från annan källa.

Som individ har du rätt att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål med anledning av att dina personuppgifter använts på felaktigt sätt. Om du har några fler frågor är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Erika Malmberg.

Kontakt: 

 Erika Malmberg, 072-549 64 34, erika.malmberg@intechrity.se