Foto: Sandra Albertus

J.A Eklund

Nyhet Publicerad

Byst utanför Domkyrkan

Foto: Sandra Albertus

Johan Alfred Eklund var biskop i Karlstads stift 1907 – 1938. Hans mest kända psalm, Fädernas kyrka, kom till en kväll i biskopsgården när han vakade över sin sjuke son. Titeln kan ses i Domkyrkans vapenhus, där den finns på en tympanonrelief med temat ”Kristus i människans historia”.

Eklund gjorde också bearbetningar av andras texter, som tillexempel texten i psalm 495, I öster stiger solen opp. I 1986 års psalmbok finns sex av Eklunds originaltexter och sjutton av hans bearbetningar eller översättningar med.

Eklund var också en drivande kraft inom ungkyrkorörelsen, den väckelserörelse som uppstod inom svenska kyrkan i början av 1900-talet.

Utanför domkyrkan finns en byst av J.A. Eklund. Den invigdes på 100-årsdagen av hans födelse, den 7 januari 1963. Bysten kom till genom insamlade medel och skapades av Sixten Nilsson. Arbetet avslutades av Niklas Göran, då Nilsson avled 1962.

I Domkyrkans torn hänger mellanklockan från 1913. Den har två texter valda av Eklund. ”Dig lovsjunger vi, Du den allrahögste, Konungen! Ty genom himlar och jord ljuder Din lag och helig är den. Helig, helig, helig är Herren!” Texten står på latin. Den andra texten är hämtad ur Psaltaren 92:2-3 ”Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn Du den högste, att om morgonen förkunna din nåd och när natten kommit, din trofasthet.”