Foto: Sandra Albertus

Instrumenten och musiken

Nyhet Publicerad Ändrad

En av landets större orglar finns i Karlstads domkyrka.

Den stora läktarorgeln, har fem manualer, 66 st stämmor och hela 4569 ljudande pipor. Orgeln renoverades 2010-2011 av Grönlunds orgelbyggeri och invigdes på Palmsöndagen 2011. Orgelns fasad har bevarats från en tidigare orgel som invigdes 1879 och byggdes av firman Åkerman & Lund.
I koret finns en mindre orgel från 1972 med 14 stämmor och två manualer, byggd av Grönlunds orgelbyggeri. I kyrkan finns dessutom en kistorgel och en cembalo av märket Sassman.
Sedan Domkyrkan byggdes på 1700-talet har musiklivet fått en alltmer framträdande plats och formerna för det har utvecklats och breddats. Psalmboken har alltid haft en framträdande roll i en luthersk kyrka och nya psalmer tillkommer allteftersom. Musiken vid kyrkliga handlingar som vigsel och begravning har en stor bredd. Musiklivet i Domkyrkan är rikt med flera körer, lunchmusik varje vecka samt konserter och sommarmusik återkommande under året och vid olika högtider.