Gudstjänster hålls i församlingshem för att spara på elen i vinter

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter trettondagen kommer kyrkorna på landsbygden att omlokalisera vissa gudstjänster till församlingshemmen. - För att ta vårt ansvar för den rådande energisituationen så kommer de kyrkor som är eluppvärmda få begränsade öppettider under den kallaste årstiden, förklarar Claes Hellberg, fastighetsingenjör.

Perioden det handlar om är 7 januari-25 mars.

Söndagsgudstjänsterna i Alster-Nyedsbygdens församling kommer då firas i Alsters- respektive Nyeds församlingshem varannan vecka. I Väse-Fågelvik är det gudstjänst i Väse sockenstuga och Mariagården varannan söndag med undantag för en högmässa per månad i någon av kyrkorna.

Begravningsverksamheten påverkas inte utan fortsätter som vanligt. Det är fortsatt möjligt att boka dop och vigslar men under tiden januari-mars blir lördagsförrättningarna koncentrerade till en kyrka per lördag och det blir inga dop efter söndagens gudstjänst under denna period.