Vi finns till för dig när du

Nyhet Publicerad Ändrad

önskar att någon lyssnar och vill samtalar om det som är viktigt för dig, vill ha någon att dela glädjen, sorgen eller hoppet med, vill ha förbön eller annan kyrklig handling eller önskar vägledning eller handledning när människor du känner ansvar för behöver ditt stöd.

Patient
Det kan vara många olika skeenden i livet som gör att livet känns tungt. Förlusten av någon älskad. En relation som gått sönder. Sjukdom. Förlamande oro. Perioder då meningen med allt ifrågasätts. Ensamhet.

Hjälpen i sådana situationer kan se ut på många olika sätt. Ibland handlar det om att få hjälp att härda ut eller att upprätthålla hoppet. Ibland kan det vara att hitta ett värdigt liv trots en livslång sjukdom. Ibland kan det också handla om att få dela insikten om att man snart ska dö. Eller att bara få dela sin livsberättelse med någon som kan lyssna.

Närstående
Det kan vara svårt att som anhörig stå bredvid utan att kunna göra något. Det är lätt att känna sig liten och maktlös inför livet och inför vården. Det kan också vara svårt att få utrymme för egna tankar och känslor då fokus ofta är på den som är sjuk.

Vad gör man för att orka? Hur kommer livet att se ut i framtiden? Frågor som dessa, eller helt andra frågor, kan du få samtal om med någon av oss i Sjukhuskyrkan.

Vid dödsfall kan Sjukhuskyrkan, om önskemål finns, närvara med en andakt hos den avliden på avdelningen tillsammans med er som är nära.

Personal
Vi finns också till för sjukhuspersonal, genom personalutbildning och stöd:
- enskilda samtal
- handledning och avlastningssamtal
- medverkan i nätverksgrupper på sjukhuset
- medverkan vid fortbildning om existentiella frågor
- medverkan vid minnesstunder

Kyrkliga handlingar
För den som önskar erbjuder vi kyrkliga handlingar som förbön, dop, nattvard, bikt och vigsel. 

Andakt
Varje onsdag kl. 12:00 har vi en andakt i Rum för stillhet som ligger intill våra lokaler.

Förmedla kontakt
Vi kan förmedla kontakt med din hemförsamling eller med företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner.

Stödgrupper för barn och unga i sorg
När någon i familjen dör blir ingenting sig likt. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.  

Vi har åldersindelade grupper för dig som är mellan 5 och 20 år. Föräldrarna kan samtidigt vara med i grupper för vuxna i samma situation. Stödgrupperna är ett samarbete mellan regionens onkologklinik, rehabiliteringsenhet samt Svenska kyrkan. 

Du som är intresserad, skicka ett mail till barnisorg@regionvarmland.se eller kontakta vår diakon Anna-Karin Berglind. 

Mer information om sorg hos barn och unga kan hitta på

1177: https://www.1177.se/Varmland/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-mar-daligt/sorg-hos-barn-och-unga/

Svenska kyrkan:  https://www.svenskakyrkan.se/sorg/stotta-barn-i-sorg