Foto: Marie Lundström

"Jobbet innebär frihet under ansvar för jag styr mina dagar mycket själv"

Nyhet Publicerad

Linda Ganters, präst i Alster-Nyedsbygdens församling.

 Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att det innebär frihet under ansvar för jag styr mina dagar mycket själv. Och att det är kreativt, jag använder ju mig själv som redskap i mötet med andra människor. Jag får lita på att jag hittar en bra väg in i alla möten.

Varför jobbar du i kyrkan?

- Hm, jag har alltid varit i kyrkan, allt sedan jag var liten, jag känner mig hemma där. Jag är religiös av naturen, en sån som reflekterar mycket och gärna. Sedan tror jag att kyrkan har mycket att ge, den är en viktig funktion i samhället. 
- Samtidigt kan jag ibland bli väldigt trött på att kyrkan fortfarande är så pass patriarkal och hierarkisk. Det är till exempel ofta stor skillnad i vad som förväntas av en kvinnlig respektive manlig präst. Kyrkan har fortfarande en lång väg att gå där.

När känns ditt arbete som mest meningsfullt?

- När jag har gjort något som lett till att människor har mått bra eller blivit hjälpta. Det kan vara med konfirmander, med en samtalskontakt eller något jag kanske sagt i en betraktelse. Ibland kommer människor fram och tackar eller berättar något sedan och då känns det verkligen bra.