Foto: Marie Lundström

Biskopsvisitation i Karlstad 12 november 2019

Nyhet Publicerad Ändrad

12 november var en speciell dag för anställda och förtroendevalda i Karlstads pastorat. Biskop Sören visiterade då pastoratet, något som biskopar gör med några års mellanrum för att ha tillsyn över församlingarna i stiftet.

Förmiddagen inleddes med en morgonmässa i Domkyrkan följt av ett föredrag med Sören Dalevi som handlade bland annat om hans visioner och planer för stiftet. Eftermiddagen spenderades i församlingshuset bland annat med besök av underhållaren Björn A Ling samt jurybedömning och prisutdelning i den bild- och baktävling som hade pågått arbetslagen emellan. Tävlingarna gick ut på att medarbetarna skulle fundera över hur kyrkan kommer att vara 2030. Domprost Harald Cohén avslutade eftermiddagen med att tala om sina visioner för pastoratet.

Dagen avslutades med ett panelsamtal där några av regionens ledare möttes för ett samtal om framtidens Karlstad.

Vad kommer att serveras till kyrkkaffet år 2030? Det gick baktävlingen ut på som medarbetarna i pastoratet hade tagit sig an. Foto: Marie Lundström

Nedan finns ett bildspel från dagen: