Änglagårdens förskola kommer att avvecklas under 2023

Nyhet Publicerad Ändrad

Änglagårdens förskola som finns i Råtorpskyrkan kommer att som längst hålla öppet till 31 augusti 2023.

Kyrkorådets ordförande Johnny Boström beskriver avveckling som sorglig men samtidigt nödvändig.
- Det är jättetråkigt att stänga ner en bra och fungerande verksamhet. Anledningen är att vi inte kan uppnå det vi skulle vilja för förskolan. Tanken var att göra nödvändiga investeringar i lokalerna för att de ska bli mera ändamålsenliga och att utöka med en avdelning till. Men detta visade sig vara omöjligt främst på grund av att vi inte kan få de tillstånd som krävs, säger Johnny Boström.

Problem med bygglov

Änglagårdens förskola har funnits sedan 2005 och just nu är finns 17 barn inskrivna och fem i personalen. Målet att utöka förskolan med en avdelning har funnits länge. En viktig anledning till det är att man vill säkerställa kvaliteten på den pedagogiska verksamheten. 
Men när bygglov skulle sökas för att utöka förskolan stötte projektet på motstånd, berättar fastighetsingenjör Claes Hellberg:
- Det visade sig att förskolan inte ens från början haft de tillstånd som krävs. Det betyder att för att få bygglov skulle kommunen behöva göra en ny detaljplan för området, vilket självklart inte görs lättvindigt, säger Claes Hellberg.

Föräldramöte på tisdagen

Frågan har nu återigen lyfts till de förtroendevalda. Kyrkorådet tar beslut om förslag till kyrkofullmäktige (pastoratens högst beslutande organ) och det beslutet förväntas tas i juni. 
Föräldrarna informerades om läget vid ett föräldramöte på tisdagskvällen och med där var förutom kyrkorådets ordförande bland andra domprost Harald Cohén. 
- Pastoratet har hittills valt att lägga till de extra resurser som har behövts för att kunna bedriva en förskola i kyrklig regi. Det är flera olika faktorer som tyvärr samspelar till att vi inte kan utveckla förskolan som vi önskar. Lokalerna och utemiljön är utformade för att vara kyrka och inte förskola och som vi ser det finns inte möjligheterna att förändra så att det blir ändamålsenligt och långsiktigt hållbart, säger Harald Cohén.

Ledningen betonar att förskolan kommer ha en varsam avvecklingsplan som anpassas så långt som möjligt efter familjernas behov. Nu sker därför en dialog med föräldrarna kring hur deras behov och önskemål ser ut och stängningen blir sannolikt någon gång under 2023.