Foto: Louise Albrecht

4 sep: Vi välkomnar nye domprosten Dan Fredriksson

Nyhet Publicerad

Välkommen på gudstjänst i Domkyrkan 11.00 när hela pastoratet välkomnar Dan.

I september börjar vår nye domprost Dan Fredriksson sin tjänst i Karlstads pastorat. Och den 4 september 11.00 är alla kyrkors gudstjänster är sammanlysta till Domkyrkan för att alla som vill ska kunna vara med och välkomna honom. 

Dan kommer att predika i Domkyrkan för första gången och vi firar nattvard tillsammans. Det blir musik av personalkören och alla är välkomna. Vi ses!