Nyeds kyrkogård

Adress: Edet 202, Molkom

Se dig omkring på Nyeds kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavyn över kyrkogården. Klicka dig mellan platser på kartan och se dig omkring. Bilderna är tagna i september 2017.

 

Föryngring av träd på Nyeds kyrkogård

Trädfällning kommer att ske succesivt under år 2015-2020.
Alla träd som tas bort kommer att ersättas med nya.