Foto: Kristiina Ruuti/IKon

Nominera till församlingsråd på hemsidan

Här kan du fylla i ett formulär och skicka in din nominering direkt på hemsidan (fram till 11 oktober).

Församlingsråden värnar om och utvecklar gudstjänstlivet i varje församling. Uppdraget är arvoderat. Det är viktigt att fråga personen du vill nominera innan du lämnar in ett förslag. Man kan också nominera sig själv.

Jag föreslår följande person som ledamot/ersättare i mitt församlingsråd:

Mina kontaktuppgifter (jag som nominerar):