En präst räcker ett dopljus till en liten flicka. Föräldrarna står bakom.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Musiken i dopgudstjänsten

Musiken inför dopet

Vid ett dop i Svenska kyrkan finns det plats för psalmer och även musikstycken som familjen väljer själva i samråd med prästen och musikern.

Vid musikönskemål rörande ut- och ingångsmusik och solosång önskar musikern noter senast två veckor före dopgudstjänsten.

Musiken ska antingen vara i traditionell notskrift eller i form av en melodi på noter med ackordanalys. Det räcker alltså inte med bara med text och ackord, eller länk till spotify eller youtube. 

Solistmedverkan

Om en solist ska medverka med sång eller musik och önskar ackompanjemang vill kyrkomusikern ha kontakt och noter minst två veckor innan gudstjänsten. Ni får gärna engagera egen ackompanjatör.

Inspelad musik

Varje gudstjänst är ett unikt tillfälle. Därför värnar vi om den levande musiken och arbetar gärna med levande musik.

Det går att använda inspelad musik men våra musiker är väldigt duktiga och spelar gärna om det är möjligt. Prata med musikern minst två veckor innan.

Om du ska använda inspelad musik ska musiken spelas från en original-CD.
(Musik från spotify, youtube och andra musiktjänster är inte tillåtet på grund av upphovsrättsliga skäl).