Foto: Linda Maria Thompson /IKON

Mötesplats Viken

Mötesplats för alla i Vikenkyrkan, tisdagar ojämna veckor kl 14.00-15.30. Start: 30 januari. Avslut 18 juni 2024. Välkommen.

Mötesplats Viken är Vikenkyrkans gemensamma vardagsrum och kök! Här kan vi tillsammans syssla med det man har lust för, ensam eller i sällskap av andra, till exempel: läsa, spela spel, skapa, fika eller bara vara! Ofta kommer gäster och föreläser. Genomförs i samarbete med Sensus. 

Datum:
26 mars – Grundtvigs psalmer. Domprost Dan Fredriksson berättar.

9 april – Sagor till tusen med Meta Flodén

23 april – Våren i ord och ton.

7 maj - Vikenpojkarna

21 maj – Vägen till prästyrket. Komminister Åsa Bergsten berättar.

3 juni – Nytt från Amerika. Sven Årnes berättar från sin senaste resa till USA.

 

Varmt välkommen.