Foto: Linda Maria Thompson /IKON

Mötesplats Viken

INSTÄLLT 12 april. Mötesplats för alla i Vikenkyrkan, tisdagar kl 14.00-16.00. Start: 2 februari 2022

Vikenkyrkans gemensamma vardagsrum och kök! Här kan vi tillsammans syssla med det man har lust för, ensam eller i sällskap av andra, till exempel: läsa, spela spel, skapa, fika eller bara vara! Genomförs i samarbete med Sensus.