Någon tänder ljus i en svart ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Morgonbön/Morgonmässa

Västerstrandskyrkan, onsdagar kl 8.30. Start 11/9

Starta dagen i lugn och ro med morgonbön/morgonmässa i Västerstrandskyrkan.

En stund av stillhet, bön, reflektion, ljuständning och psalmsång. 

Onsdagar klockan 8.30. 

Välkommen!