Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Minihopp - för familjer som har barn med särskilda behov

Minihopp välkomnar barn mellan ca 0-12 år som har särskilda behov av något slag samt deras vuxna och eventuella syskon. Onsdagar kl 17.00-18.30. Ny grupp startar igen 25/9 2024.

Vi startar med gemensam enkel middag, sedan blir det aktivitet och vi avslutar med en andakt. Vi använder oss av bilder och stödtecken. Är ni behov av andra kommunikationssätt – säg till!

NÄR: 25/9-23/10 kl 17.00-18.30
VAR: Norrstrandskyrkan
ANMÄLAN: 054-141533, mirjam.oberg@svenskakyrkan.se

Minihopp vill möjliggöra för fler att hitta sin mötesplats i kyrkan. En fristad där du och din familj får komma precis så som ni är. Där normerna sätts av de som är medverkande. 

Fristad för funkisfamiljer

Kyrkan ska vara en öppen mötesplats för alla. Oavsett vilka vi är eller hur vi funkar, oavsett våra yttre eller inre förutsättningar. Sedan i höstas finns gruppen Minihopp i Norrstrandskyrkan. Den riktar sig till familjer med barn i alla åldrar med särskilda behov. Här sätts normerna av de som medverkar.