Om Mariagården, Skattkärr

I Mariagården i centrala Skattkärr hittar du Väse-Fågelviks församlings öppna förskola, sopplunch en gång i veckan och musik för de små.

Mariagården är en samlingslokal i mitt Skattkärrs samhälle. Centralt placerad mellan Skolan och Konsum.

Östra Fågelviks församling, dess kyrkoråd och dåvarande Kyrkoherde Margareta Olsson drev bygget och dess planering i slutet av 80-talet. Invigningen skedde i mars 1990.

Idag inhyser Mariagården mer kontor än vad det gjorde i invigningsskedet. Drygt hälften av Väse-Fågelviks församlings personal utgår härifrån.

Öppna förskolan, konfirmander, rytmik, soppluncher, cafe och körverksamhet är några av verksamheterna som idag samsas i lokalerna. 

Lokalen är handikappanpassad.