Lucka 18: Läs vad Bibeln säger om frid och fred

Bibeln innehåller många trösterika ord. Ord som kan ge oss mod och kraft att orka en dag till. Här hittar du några ställen som handlar om fred och frid på olika sätt.

Jesus har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära.

Efesierbrevet 2:17

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psaltaren 85:11

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

Matteusevangeliet 5:9

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.

4 Mosebok 6:24-26

Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ska ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4:7

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla.

2 Thessalonikerbrevet 3:16

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Johannesevangeliet 14:27