Foto: Sandra Albertus

Ljuskronorna

Mycket blev förstört i den stora stadsbranden 1719, men inte allt.

Ljuskronan på Norra korsarmens läktare

På läktaren i Domkyrkans norra korsarm finns två ljuskronor. Den ena är en kopia av den andra. Originalet är skänkt av Johan Grund 1703. Ljuskronan har alltså överlevt två stora stadsbränder.

Domkyrkan låg fram till 1719 ungefär där Stadshotellet finns idag. Den och stora delar av Karlstad brann ner 1719. Då bestämdes det att Domkyrkan skulle få en ny plats och kyrkan byggdes på Lagberget.

Åter till den av Johan Grund skänkta ljuskronan. ”GUD TIL ÄHRA KÖRKIAN TIL PRYDNAD FÖRERAD AF Johan Grund 1703” står att läsa på dess mässingskupol (Gud till ära kyrkan till prydnad förärad av Johan Grund 1703).

 

I toppen på ljuskronan finns en sol. Samma symbol som Karlstad kommun har valt som varumärke.

När Karlstad fyllde 350 år 1934, framfördes en kantat som handlade om Karlstad, solens stad vid Klarälven.

Eva Lisa Holtz ”Sola i Karlstad” är en annan solsymbol som med soligt humör mötte sina värdshusgäster. Man har genom tiderna påstått att Karlstad har extra många soltimmar.¨

1976 antogs Lasse Sandbergs sol som logotyp för Karlstad. Den 5 mars, firade solstaden Karlstad födelsedag, 438 år.

Domkyrkan är redo. En gyllene sol skiner ständigt över både Domkyrkan och Karlstad genom Johan Grunds skänkta ljuskrona från 1703.

Ljuskronan i Norra korsarmen

Ljuskronan med 24 ljushållare i norra korsarmen var en gåva 1642 till den gamla kyrkan från rådmannen och borgmästaren Oluf Eriksson och hans maka Kjerstin Börjesdotter. CE Nygren skriver ” Närmast koret, som upplystes av en mindre krona med 8 armar, hängde den stora, vackra 24-pipiga ljuskrona, som Oluff Erichsonn skänkte 1642. ”
1642 var det år hustrun Kjerstin dog.

Många ljuskronor kom på den tiden från Holland och troligt är att även denna ljuskrona är en holländsk import.

Skrift på ljuskronan: Kirstin berges d Olof Erichson. Anno 1642