Ledamöter i Kyrkofullmäktige

Ordinarie ledamöter 
Fred Inge Johansson, (POSK) Ordförande
Johnny Boström, (S) Vice ordförande
Anita Hall, (C) Andre Vice ordförande

Annette Frisk Andersson (S)
Anette Ivarsson (S)
Christer Alnebratt (S)
Frida Olsson (S)
Gullan Persson (S)
Gun Wahlén (S)
Johan Windfäll (S)
Johnny Johansson (S)
Kenneth Larsson (S)
Kjell-Åke Lindholm (S)
Lillemor Olsson (S)
Lina Larhult (S)
Maria Andersson (S)
Mikael Sjövall (S)
Nils Jansson (S)
Pernilla Edman (S)
Sirje Källu Spångberg (S)
Yrjö Airiman (S)
Bengt Klingestad (BA)
Lena Palmehn (BA)
Margareta Larsson Nisser (BA)
Olov Edgren (BA)
Peggy Axelsson (BA)
Bengt Kihlström (POSK)
Christina Kjellberg (POSK)
Eleanor Kemnäs (POSK)
Fredrik Haeffner (POSK)
Gunilla Bernholm (POSK)
Lars Karlsson (POSK)
Monica Kull (POSK)
Per-Åke Müntzing (POSK)
Roland Lundgren (POSK)
Samuel Dalevi (KD)
Ulf Adolfsson (KD)
Benny Ahrenmark Persson (C)
Bo Paulsson (C)
Doris Eriksson (C)
Håkan Larsson (C)
Marianne Jonasson (C)


BA: Borgeligt Alternativ
C: Centern
KD: Kristdemokrater i Svenska kyrkan
POSK:
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
S: Socialdemokraterna

Ersättare
Carina Bönström (S)
Esteri Nilsson (S)
Ingrid Emanuelsson (S)
Malin Svedin Nilsson (S)
Michael Karlsson (S)
Rolf Johansson (S)
Åke Jansson (S)
Anna-Karin Svensson (BA)
Birgitta Klingestad (BA)
Maria Olsson (BA)
Andreas Pettersson (C)
Bengt Sporsén (C)
Karin Ljung (C)
Kjell Gillberg (KD)
Lennart Linnman (KD)
Andreas Kullberg (POSK) 
Berit Nyqvist Chech (POSK)
Boel Elow Henckel (POSK)
Hans Palm (POSK)
Margareta Lindblom (POSK)
Michael Lindell (POSK) 

 

 

Möten 2018: 

Kontakt: Fred Inge Johansson,  (POSK) ordförande, 072-721 60 26 eller  
fredinge5@hotmail.com 

Vad gör kyrkofullmäktige?

Klicka här så kan du läsa mer om deras arbete.