Ledamöter i Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordinarie ledamöter 
Fred Inge Johansson, (POSK) Ordförande
Pernilla Edman, (S) Vice ordförande
Lennart Andersson, (BA) Andre Vice ordförande

Johnny Boström, (S)
Anette Ivarsson (S)
Johnny Johansson (S)
Lillemor Olsson (S)
Jonas Lindén (S)
Mikael Sjövall (S)
Anna-Karin Casserlund (S)
Kjell-Åke Lindholm (S)
Esteri Nilsson (S)
Christer Alnebratt (S)
Maria Wågemo (S)
Yrjö Airiman (S)
Jessica Paszkowski (S)
Ulf Peter Petersson (S)
Gullan Persson (S)
Kenneth Larsson (S)
Ann-Louise Holm (S)
Blåvitt Elofsson (S)
Regina Andersson (S)

Margareta Larsson Nisser (BA)
Lena Palmehn (BA)
Olov Edgren (BA)

Anita Hall, (C)
Benny Ahrenmark Persson (C)
Doris Eriksson (C)
Marianne Jonasson (C)

Ulf Adolfsson (KD)
Kjell Gillberg (KD)

Bengt Kihlström (POSK)
Christina Kjellberg (POSK)
Ulf Sandén (POSK)
Gunilla Bernholm (POSK)
Boel Elow Henckel (POSK)
Andreas Kullberg (POSK) 
Monica Kull (POSK)
Lars Karlsson (POSK)
Berit Nyqvist Chech (POSK)
Fredrik Haeffner (POSK)
Ann-Kristin Öberg (POSK)
Jan-Åke Hager (POSK)
Johan Evensson (POSK)
Anja Stenekas (POSK)


BA: Borgeligt Alternativ
C: Centern
KD: Kristdemokrater i Svenska kyrkan
POSK:
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
S: Socialdemokraterna

Ersättare
Mats Nylöv (S)
Ingela Wretling (S)
Thomas Bill (S)
Monica Gundahl (S)
Nils Jansson (S)
Ingrid Emanuelsson (S)
Bengt Holm (S)
Lena Johansson (S)
Karl-Johan Falk (S)
Annette Frisk (S)
Bengt Klingestad (BA)
Lena Stenström Andersson (BA
Olov Edgren (BA)
Lennart Andersson (BA)
Johan Heder (KD)
Olof Löfgren (KD)
Barbro Boström (POSK)
Lennart Persson (POSK)
Roland Lungren (POSK)
Jan Andersson (POSK)

Kontakt: Fred Inge Johansson,  (POSK) ordförande, 072-721 60 26 eller  
fredinge5@hotmail.com 

Vad gör kyrkofullmäktige?

Klicka här så kan du läsa mer om deras arbete.