Ledamöter i församlingsråden 2024-2025

Församlingsrådet i Alster-Nyedsbygdens församling

Ledamöter
Gunilla Bernholm, ordförande
Carina Nisser, vice ordförande
Teresia Jildenhed
Lars Johansson
Siv Bessholt
Ingela Sundqvist
Per Eriksson
Gunilla Kvarnström

Susanne Skogstam, församlingsherde, susanne.skogstam@svenskakyrkan.se

Ersättare
Sabina Larsson
Pia Lundberg
August Hedman 
Birgitta Hertzberg


Församlingsrådet i Karlstads domkyrkoförsamling 

Ledamöter
Sven Årnes, ordförande
Karl-Gustav Strid, vice ordförande
Ulf Sandén
Hannes Tydberg Åström
Göran Hagelberg
Sirje Källu Nilsson
Margareta Forsell Strid
Boel Elow Henckel, 
Maria Ahlin

Johan Husberg, församlingsherde, johan.husberg@svenskakyrkan.se

Ersättare 
Ingela Östensson
Monica Kull
Maria Ahlin
Maria Hansson Larsson

 

Församlingsrådet i Norrstrands församling 

Ledamöter
Björn Ekengren, ordförande
Lennart Andersson
Inga-Lill Sverkström
Linn Arvidsson
Doris Eriksson
Berit Karlsson
Lena Stenström Andersson
Charlotte Pagré

Anne-Sophie Flygg,  vik. församlingsherde,
anne-sophie.flygg@svenskakyrkan.se

Ersättare 
Ingrid Emanuelsson
Gytha Görsing
Anja Stenekas
Fredrik Haeffner


Församlingsrådet i Väse-Fågelviks församling  

Ledamöter
Ingbritt Borg Karlsson, ordförande
Anita Hall, vice ordförande
Fred-Inge Johansson
Carina Lindholm
Barbro Boström
Berit Nyqvist Cech
Jan Rudérus
Eyvor Jansson

Susanne Skogstam, församlingsherde, susanne.skogstam@svenskakyrkan.se

Ersättare
Nils Jansson
Lena Palmehn
Kjell-Åke Lindholm

Församlingsrådet i Västerstrands församling 

Ledamöter
Per-Åke Karlsson, ordförande
Anna-Carin Casserlund, vice ordförande
Margareta Tingsjö
Ann-Marie Rundgren
Karin Kylberg
Bengt Kylberg
Johnny Boström

Anneli Magnusson, församlingsherde, anneli.magnusson@svenskakyrkan.se

Ersättare 
Jack Beri
Olov Edgren
Kenneth Larsson
Andreas Kullberg

Domprost Dan Fredriksson är chef för Karlstads pastorat.