Ledamöter i församlingsråden 2022-2023

Församlingsrådet i Alster-Nyedsbygdens församling

Ledamöter
Gunilla Bernholm, ordförande
Carina Nisser, vice ordförande
Siv Bessholt
Per Eriksson
Birgitta Hertzberg
Lillemor Jansson
Teresia Jildenhed
Ingela Sundqvist


Börje Axelsson, församlingsherde

Ersättare
Gunilla Kvarnström
Pia Lundberg
Bo Paulsson
Ingela Sundqvist
Stina Eriksson

Församlingsrådet i Karlstads domkyrkoförsamling 

Ledamöter
Bengt Klingestad, ordförande
Boel Elow Henckel,  vice ordförande
Maria Ahlin
Göran Hagelberg
Karl-Gustav Strid
Margareta Forsell Strid
Sven Årnes
Ingela Östensson

Kristina Traulsen, församlingsherde

Ersättare
Monica Kull
Sirje Källu Nilsson
Maud Samuelsson
Kjell Svensson

 

Församlingsrådet i Norrstrands församling 

Ledamöter
Doris Eriksson, ordförande
Pernilla Edman, vice ordförande
Linn Arvidsson
Björn Ekengren
Elenor Kemnäs
Fredrik Lindholm
Frida Pettersson 
Ulf Sandén 

Anne-Sophie Flygg,  vik. församlingsherde

Ersättare 
Lena Stenström Andersson
Lennart Andersson
Ingrid Emanuelsson
Berit KarlssonFörsamlingsrådet i Väse-Fågelviks församling  

Ledamöter
Anita Hall, ordförande
Ingbritt Borg Karlsson, vice ordförande
Barbro Boström
Berit Nyqvist Cech
Fred-Inge Johansson
Kjell-Åke Lindholm
Monica Lindholm
Jan Rudérus

Börje Axelsson, församlingsherde

Ersättare
Yrjö Airiman
Eyvor Jansson
Nils Jansson
Lena Palmehn

Församlingsrådet i Västerstrands församling 

Ledamöter
Per-Åke Karlsson, ordförande
Anna Smolman,  vice ordförande
Jack Beri
Johnny Boström
Anna-Carin Casserlund
Olov Edgren
Bengt Kylberg
Ann-Marie Rundgren
Margareta Tingsjö

Johan Husberg, församlingsherde

Ersättare 
Anna-Lena Arnell
Karin Kylberg
Charlotta Nelsson

Domprost Dan Fredriksson är chef för Karlstads pastorat.