Ledamöter i församlingsråden

Församlingsrådet i Alster-Nyedsbygdens församling

Ledamöter
Gunilla Bernholm, ordförande
Carina Nisser, vice ordförande
Siv Bessholt
Stina Eriksson
Birgitta Hertzberg
Lillemor Jansson
Teresia Jildenhed
Hauke Schloer

Madeleine Hyllengren Larsson, Församlingsherde

Ersättare
Per Eriksson
Fredrik Haeffner
Gunilla Kvarnström
Ingela Sundqvist

Församlingsrådet i Karlstads domkyrkoförsamling 

Ledamöter
Bengt Klingestad, ordförande
Boel Elow Henckel,  vice ordförande
Marita Orvokki Edlund
Birgitta Klingestad
Sirje Källu Spångberg
Karl-Gustav Strid
Margareta Forsell Strid
Ingela Östensson

Kristina Traulsen, Församlingsherde

Ersättare
Göran Ragnarsson Hagelberg
Monica Kull
Maud Samuelsson
Kjell Svensson

 

Församlingsrådet i Norrstrands församling 

Ledamöter
Björn Ekengren, ordförande
Ulf Sandén , vice ordförande
Linn Arvidsson
Ingrid Emanuelsson
Doris Eriksson
Rolf Johansson
Elenor Kemnäs
Elin Nordenborg

Niklas Grahn, Församlingsherde

Ersättare 
Lena Stenström Andersson
Lennart Andersson
Pernilla Edman
Gun Wahlén 

Församlingsrådet i Väse-Fågelviks församling  

Ledamöter
Anita Hall, ordförande
Fred-Inge Johansson, vice ordförande
Barbro Boström
Maria Boström
Berit Nyqvist Cech
Kjell-Åke Lindholm
Jan Rudérus

Madeleine Hyllengren Larsson, Församlingsherde

Ersättare
Yrjö Airiman
Nils Jansson
Lena Palmehn

Församlingsrådet i Västerstrands församling 

Ledamöter
Bengt Kylberg, ordförande
Anna-Lena Arnell, vice ordförande
Jack Beri
Johnny Boström
Olov Edgren
Karin Kylberg
Peter Magnusson
Anna Smolman
Kenneth Larsson

Johan Husberg, Församlingsherde

Ersättare 
AnnaCarin Casserlund
Malin Karlsson
Charlotta Nelsson

Domprost Harald Cohén är chef för Karlstads pastorat.