Foto: Elna Forsberg

Kyrkogårdsförvaltningen

I Karlstad finns nio begravningsplatser med många olika miljöer. Prata gärna med oss om du har frågor om begravning, begravningsplatser och gravvårdar av olika slag.

Om brev angående registrering av gravrättsinnehavare - kommer EJ från kyrkogårdsförvaltningen

Har du fått ett brev med en uppmaning och erbjudande att registrera gravrättsinnehavare? Det gör kyrkogårdsförvaltning gratis. Brevet kommer inte från kyrkogårdsförvaltningen.

Trädfällning på Ruds kyrkogård

Under förra året utarbetades en trädvårdsplan för gamla delen på Ruds kyrkogård. Alla träd inventerades för att identifiera skador, sjukdomar och andra problem. Allt sammanställdes till en åtgärdsplan för att förvalta trädbeståndet på kyrkogården både på kort och lång sikt.

Nu finns bevarandeplaner för Nyeds och Älvsbackas kyrkogårdar

I bevarandeplanen samlar vi det allra mesta som är värt att veta. Läs intressant fakta om området, gravstenar, minnesmärken och kulturhistoria.

Året på kyrkogården

Här kan du läsa mer om vad som händer på kyrkogården under alla årets månader.

Nyeds kyrkogård

Lär dig mer om kyrkogårdarna i bevarandeplanen

Vill du veta mer om kyrkogårdarna? I bevarandeplanen samlar vi det allra mesta som är värt att veta. Läs intressant fakta om området, gravstenar, minnesmärken och kulturhistoria.

Någon knyter ett vitt band runt en vit urna på en kyrkogård.

Information om begravningsverksamheten i Karlstads pastorat

Här kan du läsa vilka regler och riktlinjer som gäller på begravningsplatserna i pastoratet.

Besök våra begravningsplatser

Här kan du besöka begravningsplatserna hemifrån. Öppna panoramabilden och välj en plats på kartan. Där kan du se dig omkring i 360 grader.

Gravskötsel

Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Krematorie, Korsets kapell, Stillhetens kapell och Lilla kapellet.
(Besöksadress: Mossgatan 22)

Expeditionen

Tel: 054-14 14 60
Fax: 054-14 14 66
E-post: karlstad.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Mossgatan 22, 654 66 Karlstad

Postadress: Västra kyrkogatan 5, 652 24 Karlstad

 

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 09.00-12.00
Stängt alla röda dagar. 

 

 

 

 

Säkerhetskontroll av gravstenar
sker på våra kyrkogårdar

Arbetet med provtryckning av gravvårdar fortsätter. Om gravvården ej klarar säkerhetskontrollen kommer stenen att läggas ner och gravrättsinnehavaren kontaktas via brev. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda en instabil sten.

Vill du ha hjälp att sköta graven?

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Till Allhelgonahelgen lägger vi ut granris och dekorationer.

Vi erbjuder även tvättning av gravsten. Det går också att beställa gravskötsel för fem år i taget.

 

Letar du efter en grav?

Det finns en tjänst på Internet, där släktforskare och andra intresserade kan söka gravsatta. Den som söker kan få svar om den gravsatta, och genom en kartbild få reda på vilken kyrkogård den gravsatta finns. Ett antal kyrkogårdsförvaltningar har anslutit sig till systemet. Adressen är: http://www.svenskagravar.se

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Här hittar du kontaktuppgifter till Karlstads begravningsombud.

Foto: Anna Lindberg