Foto: Sandra Albertus

Kyrkkistan

det står en grönaktig kista med tre lås i vapenhuset. Vad har den använts till?

Kyrkkistan är tillbaka

Förr i tiden förvarades kyrkornas silver, räkenskaper, inventarieförteckningar och kyrkans kassa i så kallade kyrkkistor. Kistorna var ofta gjorda i järn, precis som den i Karlstads Domkyrka.
Kyrkkistorna hade flera lås. Nycklarna tog kyrkvärden och kyrkoherden hand om. I de fall det fanns tre lås, var det någon av socknens förtroendemän, sexmännen, som hade den tredje nyckeln.
Domkyrkans kista har tre lås och de tre nycklarna ser något olika ut. De finns att se i en av kyrkans glasmontrar.

Kistan är upptagen i Domkyrkans inventarieförteckningar från 1814, 1897 och 1931. Efter renoveringen 1968 finns den inte längre med i förteckningen.
Kistan har dock sparats och har stått i boden bredvid Domkyrkan.
I juni 2020 kom kistan åter till Domkyrkans vapenhus.

C: E Nygren skriver i häftet `Om Karlstad stads kyrkor tiden 1584-1737´ ”Kyrkans silver, kyrkokassan och fattigmedlen förvarades uti kistor i den tillbyggda källaren, som torde varit den enda lokal, som i dessa äldre tider ansågs säker och därför ofta fick mottaga enskilda depositioner. Trots detta kunde man ej fria sig påhälsning av tjuvar”.

Värt att nämna är att kyrksilvret inte förvaras i kyrkkistan idag. Kistan är tom.

Kanske har den periodvis förvarats stående. Kistan har tre fack. På tre av fackens sidor finns papper med märken efter saker som stått placerade på dem. Hyllorna har också försetts med en vit spets som dekoration.

Hur gammal Domkyrkans kyrkkista är, vet vi inte. Kyrkkistor har funnits sedan 1500-talet i Sverige. Troligt är att den kommer från 1700-talet, kanske redan från den tiden då kyrkan var nybyggd.

Gör gärna ett besök i Domkyrkans vapenhus och titta på en av Domkyrkans nygamla inventarier, kyrkkistan.