Kyrkan står för...

Läs om de viktigaste kärnpunkterna som Svenska kyrkan står för.

Svenska kyrkan står för att alla människor...

...är lika mycket värda.
...är älskade av Gud.
...behövs.
...får älska vem de vill.
...behöver ta ansvar för hur man behandlar medmänniskor och respektera dem.
...behöver hjälpas åt att ta ansvar för jorden vi lever på.
...har rätt att utöva den religion de själva väljer.