Foto: Magnus Aronson

Kurs i spädbarnsmassage - start 8/5

Välkommen till en kurs i spädbarnsmassage i Barnens Katedral -  Kroppkärrskyrkan. Onsdagar 10.15-11.45. Ditt barn kan vara mellan 1 månad - 7 månader vid första kurstillfället. Vi ses vid 5 tillfällen. Anmälan. Nya deltagare har företräde. Start: 8/5

Kurs i spädbarnsmassage 

Välkommen till en kurs i spädbarnsmassage i Barnens Katedral - 
Kroppkärrskyrkan. Syftet med kursen är att ge kärleksfull beröring i form av massage och du som vuxen kommer med hjälp av massagen lära dig 
läsa av ditt barns signaler, vilket främjar en trygg anknytning.

Kursen drivs som en studiecirkel och leds av Margareta Vintfjärd, utbildad instruktör i spädbarnsmassage. Ditt barn kan vara mellan 1 månad - 
7 månader vid första kurstillfället. 

Vi träffas på onsdagar 10.15 - 11.45
8/5, 15/5, 22/5, 29/5 samt 5/6 

Antalet platser är begränsat. När du anmält dig får du en bekräftelse 
samt kursinfo. Kursen är kostnadsfri. Nya deltagare har företräde. 

Frågor? Kontakta Margareta Vintfjärd 054-13 71 15 
margareta.vintfjard@sensus.se

Läs mer och anmäl dig här