Foto: Sandra Albertus

Korset

Ett grekiskt kors som finns på flera föremål i Domkyrkan

Korset

I Domkyrkans norra och södra korsarm finns två runda fönster med grekiska kors i. Det är troligt att de fick sitt glas samtidigt som de andra fönstren med inskriptioner, alltså 1913.

Fönstren gav inspiration och under 1990-talet användes symbolen som logotyp för domkyrkoförsamlingen. Högst upp på tavlan över domprostar finns den, liksom på körernas kåpor. Utanför sakristian hänger en tavla med symbolen och i marken på norra sidan utanför kyrkan finns symbolen lagd av gatsten.

Symbolen kan tolkas som ”Kristus i världen”.

Själva den runda utformningen av fönstret är gammal och kanske har husen runt om Domkyrkan fått runda fönster och ornament som en pendang till Domkyrkan.