Foto: Alex Giacomini/Ikon

Körer och musik

I Karlstad finns ett stort antal körer för alla åldrar och olika musiksmaker. Ta kontakt med församlingen där kören håller hus ifall du vill ha mer information.

Vuxenkörer

Njut av att låta kroppens toner ljuda tillsammans med andra. Körsång är bra för dig på många sätt. Här finns körer för människor på alla musikaliska nivåer.

Rytmik & musik

Något av det bästa barnet vet är att höra din röst och känna din närvaro. Ett bra tillfälle är när du till exempel sjunger och dansar med ditt barn. Alla våra rytmikgrupper är gratis men man måste anmäla sig. De brukar starta vid terminsstart ungefär.