Foto: Jim Elfström/Ikon

Kvinnogrupp

Grupp för kvinnor med olika kulturell bakgrund. Vi fikar, pratar och umgås.