KAST: Hjälp till värmlänningar som har köpt sex

KAST är förkortning för "Köp av sexuella tjänster". Terapeuterna på KAST Värmland ger professionell hjälp till personer som köper sex eller överkonsumerar porr. - Vi jobbar för att hyvla ner tröskeln så att fler vågar söka hjälp. Skammen är väldigt stor hos de som kontaktar oss, säger Marléne Bråtner.

Det är möjligt att förändra ett beteende även om det kräver hårt arbete, förklarar Mats Gärdsvik Wilhelmsson.

- Att köpa sex och/eller överkonsumera porr är oftast ett sätt att döva ångest och terapiformer som till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en bra metod till förändrade tankesätt precis som vid annan ångestproblematik. 

Experter på kriser

KAST Värmland är beläget centralt i Karlstad. I de ljusa och luftiga lokalerna finns även Samtalsakuten och Krismottagning för män. De flesta av terapeuterna här arbetar på alla tre mottagningarna. Tillsammans har de därmed mycket lång erfarenhet av att jobba med människor i kris. 

De som söker sig till KAST är så gott som alltid i en mycket akut kris, berättar Mats Gärdsvik Wilhelmsson. 

- Särskilt om de har blivit tagna av polisen. Hela tillvaron rämnar när omgivningen får veta vad de gjort sig skyldiga till och det är vanligt att partnern tar initiativ till separation. Skammen är oerhört stor och bara att få prata med en utomstående person som inte dömer kan vara ett första steg till beteendeförändring, säger Mats.

Lotta Viriden berättar att det är en reaktion hon ofta får från klienterna.

- Jag får den feed-backen ofta från männen att det kändes väldigt bra och ovant att berätta för en ickedömande person, säger hon. 

Hon säger män, eftersom det nästan alltid är män som köper sex men alla är välkomna till KAST. Också anhöriga som är oroliga och behöver någon att prata med kan få samtal på mottagningen.  

”Vi hjälper till att prata om skammen”

Prostitution är ett allvarligt problem i samhället där många, framförallt kvinnor, hamnar i en mycket utsatt situation - ofta med kopplingar till trafficking och narkotika. Ibland får de som jobbar på KAST frågor från omgivningen hur de kan stötta männen när det är de som är förövarna och utför den brottsliga handlingen att köpa sex.

- Vi hjälper till att prata om skammen och ger verktyg för att komma ur beteendet. För varje sexköpare vi får att sluta köpa sex, så minskar vi också tillgången på ett sätt, genom att minska efterfrågan. Och det finns hjälp att få också för de som prostituerar sig så att KAST finns är ingen motsättning, säger Marléne Bråtner.

”De flesta konsumerar mycket porr”

Det går inte att säga att det är en viss typ av män som köper sex utan det handlar om alla åldrar och samhällskikt. 

- Det vi vet är att de flesta konsumerar mycket porr. Alla som kollar på porr kommer inte att köpa sex. Men de som har köpt sex har ofta konsumerat mycket porr.

För de som åker fast för sexköp är det sociala straffet oftast mycket hårdare än det juridiska. Man döms hårt av samhället vilket gör att många mår väldigt dåligt och risken för suicid är hög.

- Därför är det viktigt att sprida kunskapen att här finns professionell hjälp att få. Vi dömer ingen, för inga journaler och man kan vara helt anonym, säger Mats Wilhelmsson Gärdsvik.

Text: Marie Lundström

Läs mer om hur du kontaktar KAST och Samtalsakuten

Marlene Bråtner, Lisa Krogdal, Mats Wilhelmsson Gärdsvik och Lotta Viriden jobbar alla på KAST Värmland. Lokalen finns på Karlbergsgatan 2A, mittemot hotell Bilan. Foto: Louise Albrecht