Karlstad förbereder sig för många ukrainska flyktingar

Läs om vad som händer i Karlstad kring flyktingarna som väntas från Ukraina.

Vad gör karlstads kommun?

I första läget ska kommunen ordna med 200 platser (s.k. evakueringsplatser) men antalet anpassas utifrån Migrationsverkets behov. Man räknar redan nu med att det behövs flera hundra platser. Läs mer på Karlstads kommuns hemsida.

Alla människor som flyr från Ukraina måste först och främst registrera sig på Migrationsverket. Än så länge betyder det att man måste fysiskt uppsöka Migrationsverket i Göteborg eller Stockholm för registrering. Socialtjänsten hjälper personer som inte har medel till att ta sig till registreringen hos Migrationsverket. Man vänder sig i så fall till Socialförvaltningen. Här finns information om Migrationsverkets regler på ukrainska om du behöver visa någon det.

kyrkorna arbetar tillsammans

Förslaget nu är kyrkornas arbete samordnas via Karlstads ekumeniska råd. Det kommer sannolikt att behövas olika verksamheter när det kommer Ukrainare till Karlstad: samtal, mötesplatser, aktiviteter, bön och gudstjänst för barn och vuxna. Kyrkorna planerar för att kunna sätta igång när det behövs.

Om du vill engagera dig

Just nu har inte kyrkan någon verksamhet för Ukrainska medborgare. Däremot kan du lämna en intresseanmälan för insatser så att vi sedan snabbt kan fördela uppgifter och kontakter efter behov. Kontakta Anders Holz: 054-14 14 86

Vill du skänka pengar till Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan agerar i Ukraina via organisationer som ingår i Act Alliansen. Läs mer på länken.
Swishnummer: 9001223. Ange AKUT i meddelandefältet.

Har du kläder du vill ge bort?

Skänk dem till Karlstads kyrkliga stadsmission, Skattkistan, RIA Hela människan, Röda Korset eller Gengåvan. I Ukraina finns redan de kläder som behövs.