Karl XII:s bibel

Är det någon som har sett Domkyrkans kyrkobibel?

Karl XII:s bibel

Är det någon som har sett Domkyrkans kyrkobibel? Den har varit försvunnen i ca 45 år och Domkyrkan skulle gärna vilja få den tillbaka.

Karl XII:s kyrkobibel skänktes till Domkyrkan 1705 av Elizabet Broman (källa, ”Karlstads domkyrka” av Bror Larson). Bibeln överlevde branden 1719, 1752 och 1865 och många anteckningar är gjorda i den. Främst av J. Hasselström, Domkyrkosysslomannen som ledde arbetet och skötte räkenskaperna kring bygget av den nuvarande Domkyrkan.

Hasselström läste dagligen för arbetarna ur Karl XII:s bibel. Sammanlagt läste han hela Bibeln fem gånger under sin tjänstgöringstid. Johannes Hasselström har även gjort anteckningar om jordbävningar och bränder i bibeln. Hans porträtt hänger i sakristian.

Den senaste anteckningen i bibeln är gjord 1792 av Per Thorén, som berättar om när kyrkan inviger nuvarande predikstol och högaltare.

Karl XII:s bibel hade under Hasselströms tid sin plats på predikstolen. Bibeln blev sedan undanlagd i sakristian, men togs åter fram någon gång på 1970-talet.

Vaktmästare Arne Lövström minns att en kollega berättade att dåvarande prästen ville att bibeln skulle ligga framme på predikstolen. Det fick den göra det och blev då stulen.

I ”Karlstads domkyrka” av Harry Nyberg kan man läsa under Noter på sid 192; `Kyrkobibeln är stulen. Är det någon som har sett bibeln? Domkyrkan önskar den tillbaka och bryr sig inte om hur den blev borta och vem som har haft den.