Foto: Sandra Albertus

Jesusbönen

På altarbordet i Uppenbarelsens kapell står en text i guld, en bön hämtad från Markusevangeliet.

Jesusbönen

”Herre Jesus Kristus Guds Son förbarma dig över mig.”

Så lyder orden som kallas Jesusbönen.

Jesusbönen är en repetitiv bön inom kristendomen som kommer från Markusevangeliet 10:47. Den är ett arv ifrån den ortodoxa traditionen och den äldsta kända bönen till Jesus.

Den förste som bad bönen var den blinde tiggaren Bartimaios som satt vid vägen utanför Jeriko.

 

Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” (Mark 10:47-48)

Orden har förändrats något över tid och idag lyder bönen; Herre Jesus Kristus Guds Son förbarma dig över mig. Jesusbönen betraktas som ett av de enklaste sätten att be och används ofta som grund för meditation. 

I Domkyrkan går bönen att finna på altarbordet i Uppenbarelsens kapell.